18. A rare porous zinc phosphonocarboxylate framework with high thermal stability and interesting structural transformation
Yan-Jie Qi, Jin-Hua Liu, Wen-Xu Zheng, Xin-Xiong Li, Shou-Tian Zheng*. Chinese Chemical Letters. 2018, 29, 959–962

date:2018-07-18