11. Cluster Organic Frameworks Constructed from Heterometallic Supertetrahedral Cluster Secondary Building Units
Li-Dan Lin, Xin-Xiong Li*, Yan-Jie Qi, Xiang Ma, and Shou-Tian Zheng*. Inorg. Chem. 2017, 56, 4635−4642

更新时间:2017-04-24