5. Composite Hybrid Cluster Built from the Integration of Polyoxometalate and a Metal Halide Cluster: Synthetic Strategy, Structure, and Properties
Xin-Xiong Li, Xiang Ma, Wen-Xu Zheng, Yan-Jie Qi, Shou-Tian Zheng*, and Guo-Yu Yang*. Inorg. Chem. 2016, 55, 8257−8259.

更新时间:2017-03-31