6. Giant Hollow Heterometallic Polyoxoniobates with Sodalite-Type Ln-W-O Cages: Discrete Nanocluster and Extended Frameworks
Lu Jin, Xin-Xiong Li, Yan-Jie Qi, Ping-Ping Niu, Shou-Tian Zheng*. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 13793-13797.

更新时间:2017-03-31